Velkommen til Wattworld Norge AS elsykkel utleie!

Welcome to WattWorld Norge AS E-bike rental!

Easy to register!

Not a customer yet?

Select your language in upper right corner. Push Register-button and create Your user profile with payment card info. You will receive a verification email, which probably will end up in your spamfilter. Find the email, click on the the link and set password. When you have set the password and have logged in, You can se the map with e-bike stations, you can maintain your personal information, report bike-trouble and check the account balance.
Good luck!

Henting og retur av sykkel

Pickup and return of the e-bike

With Smart-phone
Scan the QR-code på ladestasjonen, logg inn og trykk på "Hent ut sykkel" knappen. I det grønne feltet nedenfor ligger det nå en kode og et terminalnummer. Vent til alle lampene på kontrollpanenelet slukker, slå inn koden på angitt terminal, lampen å toppen av ladestasjonen blinker rødt/grønt, låsen er nå åpen i 15 sekunder. Skyv sykkelen først forover, og trekk den deretter rett ut av ladestasjonen.
OBS For å få frem "hent sykkel knappen" må stedstjenester på telefonen være aktivisert.

Med WattWorld-kort

Retur av sykkelen:
Sett sykkelen tilbake i en vilkårlig ladeport, lampen på toppen lyser opp og da den har skiftet til fast grønt, er innlevering godkjent og leieperioden avsluttet.
HUSK Å RAPPORTERE EVENTUELLE FEIL OG MANGLER PÅ SYKLENE!

Priser fra April 2022

Prices from April 2022

Hvilke abonnementstyper finnes?

Alternativ A: Fast timepris/Fixed hourly rate
Standard abonnement er fast timepris, kr 25,- pr påbegynt time. Bruker du sykkel sporadisk, passer dette for deg.

Alternativ B: Sesongkort med rabattert timepris
For deg som bruker sykkel mye, men ikke på jobb, passer sesong-abonnement med fast, rabattert timepris:
Sesong-abonnementet koster kr 300,- (etter 15.Juli kr 150,-) med rabattert timepris kr 10,- pr påbegynt time hele døgnet.

Alternativ C: Månedsabonnement
Bruke sykkel på jobben?
Da passer månedsabonnement for kr 499,- med fri og ubegrenset bruk til alle døgnets tider!
Som sesong- og måneds-abonnent får du ditt eget WattWorld-kort, og kan reservere sykkel via Internett hjemmefra før du går til ladestasjonen.
 

Select station to see bike availability