Velkommen til OTTO Mobilitys elsykkel-stasjoner

Enkel registrering!

Registrer en konto og du er klar til å leie elsykkel!
I registreringsprosessen vil du få spørsmål om å legge inn et betalingskort. Dette gjøres for å verifisere deg som låntager, men du vil ikke bli belastet for bruk av syklene. Etter at du har lagt inn et betalingskort, får du en verifiseringsmail som etter all sannsynlighet havner i spamfilteret ditt.

Finn denne e-posten, sett passord og du er klar til å logge inn på elsykkel kontoen din!
Når du er innlogget, kan du se antallet ledige sykler i ladestasjonen, endre personopplysninger, se antall turer og rapportere feil på syklene.
Så enkelt er det!

Vilkår

Med Smart-telefon:
Scan QR-koden på ladestasjonen, logg inn og trykk på "Lei elsykkel nå"-knappen. Scroll ned til grønt felt. Her ligger det nå en kode og et terminalnummer. Gå til angitt terminal. Vent til lampene for batteristatus på kontrollpanenelet slukker, slå inn koden. Lampen på toppen av ladestasjonen blinker rødt/grønt, låsen er nå åpen i ca 15 sekunder. Skyv sykkelen først forover, og trekk den deretter rett ut av ladestasjonen.

OBS: For å få frem "Lei elsykkel nå"-knappen må stedstjenester på telefonen være aktivisert.

Med elsykkelkort
Hold kortet foran WiFi-symbolet på kontrollpanelet til lampen på toppen blinker rødt/grønt, ta ut sykkelen.

Retur av sykkelen
Sett elsykkelen tilbake i en vilkårlig ladeport, lampen på toppen lyser gult, og da den har skiftet til fast grønt, er innlevering godkjent og leieperioden avsluttet.


HUSK Å RAPPORTERE EVENTUELLE FEIL OG MANGLER PÅ SYKLENE!

Henting og retur av el-sykkelen

Med smarttelefon


Bruk Smarttelefonen din for å hente ut sykkel; trykk på "Lån elsykkel"- knappen etter at du har logget inn. Scroll ned til grønt felt, der ligger det nå en kode og et terminalnummer. Se på kontrollpanelet; rød lampe blinker og de vertikale batteristatuslampene slukker: Slå inn koden på angitt terminal, og sykkelen frigjøres.
OBS For å få frem "hent sykkel knappen" må stedstjenester på telefonen være aktivisert.
Med kort:
Gå til angitt terminal, bruk kortet på kortleseren og sykkelen låses opp.
Retur av sykkelen:
Sett sykkelen tilbake i en vilkårlig ladeport, lampen på toppen lyser opp og da den har skiftet til fast grønt, er innlevering godkjent og leieperioden avsluttet.

HUSK Å RAPPORTERE EVENTUELLE FEIL OG MANGLER PÅ SYKLENE!

Velg stasjon og sjekk tilgjengelighet