Velkommen til OTTO Mobilitys elsykkel-stasjoner

Enkel registrering!

Registrer en konto og du er klar til å låne elsykkel!
I registreringsprosessen vil du få spørsmål om å legge inn et betalingskort. Dette gjøres for å verifisere deg som låntager, men du vil ikke bli belastet for bruk av syklene. Etter at du har lagt inn et betalingskort, får du en verifiseringsmail som etter all sannsynlighet havner i spamfilteret ditt.

Finn denne e-posten, sett passord og du er klar til å logge inn på elsykkel kontoen din!
Når du er innlogget, kan du se antallet ledige sykler i ladestasjonen, endre personopplysninger, se antall turer og rapportere feil på syklene.
Så enkelt er det!

Vilkår

R.Kjeldsberg AS stiller elsykkel til rådighet for leietagere/ansatte som et tiltak for grønnere lokaltransport.

Henting og retur av el-sykkelen

Med smarttelefon


Bruk Smarttelefonen din for å hente ut sykkel; trykk på "Lån elsykkel"- knappen etter at du har logget inn. Scroll ned til grønt felt, der ligger det nå en kode og et terminalnummer. Se på kontrollpanelet; rød lampe blinker og de vertikale batteristatuslampene slukker: Slå inn koden på angitt terminal, og sykkelen frigjøres.
OBS For å få frem "hent sykkel knappen" må stedstjenester på telefonen være aktivisert.
Med kort:
Gå til angitt terminal, bruk kortet på kortleseren og sykkelen låses opp.
Retur av sykkelen:
Sett sykkelen tilbake i en vilkårlig ladeport, lampen på toppen lyser opp og da den har skiftet til fast grønt, er innlevering godkjent og leieperioden avsluttet.

HUSK Å RAPPORTERE EVENTUELLE FEIL OG MANGLER PÅ SYKLENE!

Velg stasjon og sjekk tilgjengelighet